Solcellsstödet med i övergångsbudgeten

Investeringsstödet till solceller finns med på oförändrad nivå i den övergångsbudget för 2019 som regeringen lagt fram. Det innebär att det kommer 975 nya miljoner efter nyår. Det är goda nyheter för alla som ansökt i år och står i kö för att få stödet. Enligt Energimyndigheten uppgår kön just nu till en miljard, vilket innebär att alla som sökt kommer kunna få sina pengar beviljade under 2019.

Solkompaniet och Solelkommissionen vill att regeringen ska fasa ut investeringsstödet, det vill säga sänka nivån på 30 procent stegvis. Det är viktigt för att skapa en stabil övergång till en solelmarknad helt utan stöd. Frågan om stödnivån för 2019 ingår inte regeringens budget, utan är fortsatt 30 procent.

Vi anser att det är bråttom för regeringen att ta tag i frågan om utfasning för att ge både fastighetsägare och solelbranschen möjlighet att planera sin verksamhet, säger Johan Öhnell, vd Solkompaniet och initiativtagare till Solelkommissionen.

Budgetpropositionen överlämnades 15 november 2018. Övergångsregeringen har tagit fram en budget till riksdagen som utgår från tidigare riksdagsbeslut. Läs mer om årets budget på Regeringskansliets webb