Solel i nya kriterier för Bra Miljöval

Naturskyddsföreningen reviderar under 2021 sina kriterier för el märkt med Bra Miljöval. Solelkommissionen har precis lämnat in sitt remissvar. Vi anser att betydelsen av Bra Miljöval ökar när stödsystem som elcertifikat och investeringsstöd nu försvinner för solel. Kundernas val av el spelar därmed större roll och då ökar vikten av att svenska solelparker kan sälja sin produktion som Bra Miljöval-el. Vi har därför i vårt remissvar lyft fram att det är endast är solel från nordiska solelparker som ska kunna märkas, inte från hela Europa. På det sättet får Bra Miljöval-märkningen störst betydelse.

Remissvar Bra Miljöval Solelkommissionen 14 jan 2021

Läs andra remisser från Solelkommissionen

Om el märkt med Bra Miljöval