Solel på stora tak – 500 kilowatt från 1 juli 2021

Solelkommissionen vill ha bort gränsen för egenanvänd solel helt, men välkomnar självklart regeringens förslag till höjning av 255 kilowatt-gränsen till 500 kilowatt!

Lagförslaget har varit ute på remiss och nu väntas det till riksdagen under våren. Lagen föreslås träda ikraft 1 juli 2021. Höjningen till 500 kilowatt innebär att ytterligare 16 000 byggnader med stora tak kommer kunna bygga solel och använda den utan att betala energiskatt. Läs gärna vårt remissvar och den EU rapport som vi tog fram i somras, som visar att andra EU länder inte har någon storleksgräns. Solekommissionen arbetar vidare för att all egenanvänd solel ska vara befriad från energiskatt även i Sverige!

Remissvar till finansdepartementet

Solel på stora tak. Vad är potentialen och hur gör andra EU-länder?