Solel växte med 57 procent 2020

Nu har Energimyndighetens solelstatistik för 2020 kommit. Den visar att solelen fortsätter att växa i snabb takt, dock långsammare än 2019. Den installerade effekten steg med 57 procent till 1 090 MW och närmar sig nu med stormsteg 1 procent av Sveriges elförbrukning. Det har varit en helt otrolig utveckling sedan Energimyndigheten började redovisa solelstatistiken via SCB 2016. Den installerade solel har under dessa fem år åttadubblats, från 140 kW till 1 090 kW! 

Stora solelanläggningar

Stora solelanläggningar växte snabbast, tack vare att det byggdes 11 st som var över 1 MW och tillsammans stod de för 36 MW. Här ingå både stora solelparker och några stora takanläggningar, där den som byggdes i Borås på NREP:s logistikfastighet är nordens största med 5 MW. Villaanläggningar var fortsatt det största segmentet även om de växte långsammare än tidigare. Totalt 19 000 villor fick solel och nu har 2 % av våra villor solel på taket!

Vår bedömning är att utbyggnaden kommer öka snabbare igen 2021. Villor genom att det gröna avdraget införts 2021, som förenklar och gör det tryggt för villaägare. Fastighetsägare med kommersiella lokaler och den offentliga sektorn kommer fortsatta sin snabba utbyggnad och även om investeringsstödet är stängt. Kalkylen för egen solel på större tak är bra efter de senaste årens prisnedgång på solceller. Och inom solelparker ökar både storlekarna och antalet, allt drivet av kombinationen av säker avkastning och hållbarhetstrenden. 

Gränsen höjs från 255kW till 500 kW i juli 2021

En viktig förändring för solel på tak är att gränsen höjs från 255 kW till 500 kW i juli 2021. Det öppnar för solel ytterligare tusentals stora tak. Vi på Solelkommissionen välkomnar höjningen men vill självklart att principen ska vara att all egenanvänd el som produceras i en byggnad ska omfattas av skattefriheten. Något som redan är infört i alla stora EU länder och driver på utvecklingen där. 

Läs mer på Energimyndigheten