Solelkommissionen är positiva till Finansdepartementets förslag att öka det gröna avdraget till 20 procent 2023

Vi anser att det införandet av det gröna avdraget 2021 har haft en mycket positiv effekt för att öka antalet installationer på villor. Under 2022 har villaägarnas intresse för att installera solceller ökat kraftigt genom de extremt höga elpriserna. De höga sommarpriserna har gjort det tydligt att det behövs mer el även sommartid. Det gör att villainstallationerna 2022 når nya rekord, men det kommer ändå krävas många år av fortsatt utbyggnad av solceller på villor innan Sverige tagit vara på den fulla potentialen. Därför är ett fortsatt långsiktigt stöd till villainstallationer genom det gröna avdraget och skattereduktionen för överskottselen mycket viktiga, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solekommissionen.

Här hittar du remissvaret >>