Solelkommissionen bland de 101 mäktigaste i Hållbarhetssverige

Varje år presenterar Aktuell Hållbarhet en lista över de 101 personer som allra tydligast sätter agendan och driver på för en hållbar utveckling i Sverige. I förra veckan utsågs årets lista, och i Solelkommissionen är mycket stolta över att vara med på listan genom Solkompaniets Johan Öhnell och Vasakronans Anna Denell.

– Jättekul att vårt arbete med att förbättra villkoren för kundägd solel får uppmärksamhet, det visar också att solelfrågorna har fått ökat betydelse i omställningen till ett helt förnybart energisystem i Sverige,säger Johan Öhnell.Motiveringen för Johans placering lyder: ”Som ledamot i Solelkommissionen och i Ekobanken fortsätter Johan Öhnell sitt outtröttliga arbete för att öka andelen förnybar energi. Sveriges mest erfarna solcellsentreprenör har också varit drivande bakom den skattereform som gynnar nettoproduktion från solceller.”

Motiveringen för Annas placering lyder:

 ”Gröna hyresavtal, miljöcertifiering av byggnader och gröna företagsobligationer är några av de banbrytande förändringar som Anna Denell varit med och tagit fram för Sveriges största fastighetsbolag. Förändringsprojekten visar att det finns en tydlig koppling mellan lönsamhet och miljönytta, något som gjort att de uppmärksammats även utanför Sverige. Anna Denell utsågs till ”Årets samhällsbyggare 2015” av organisationen Samhällsbyggarna.”