Solelkommissionen debatterar i GP

Det är full fart på energidebatten i Sverige denna sommar. Samtidigt är elpriserna rekordhöga mitt i sommaren när solel producerar som mest. Vi på Solelkommissionen tycker det är viktigt att lyfta fram att storskalig solel är det som går snabbast att bygga ut. Redan till nästa sommar kan nya solparker vara på plats om tillståndsprocesserna skyndas på och de stora taken skulle också kunna få solceller om 500 kW gränsen tas bort, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen.

Läs debatten på Göteborgspostens hemsida här.