Solelkommissionen i Almedalen

Söndagen den 2 juli drar årets Almedalsvecka igång, och naturligtvis hittar du Solkommissionen vid denna stora politiska mötesplats som arrangerats i snart 50 år. Välkommen till vårt seminarium:

Solelskatten försvinner – boomar solel nu?

Arrangörer: Ekobanken och Solelkommissionen
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal B22
När: Onsdag 5/7 09.00-09.50

Den 1 juli 2017 försvinner solelskatten, vilket öppnar upp för solel på skolor, sjukhus, kontor och bostäder. Innebär det en boom för solel eller är det fler saker som behövs?

Idag kommer endast en dryg promille av Sveriges elanvändning från solel och potentialen är 10 % bara på befintliga tak. Regelverken för kundägd solel har tagit stora steg framåt under det senaste året. Fortfarande saknas ett antal regelförändringar för både villaägare och företag som vill använda sina tak för solel och minska sina fastigheters klimatavtryck. Nätverket Solelkommissionen – som består av Vasakronan, JM och HSB, Telge Energi och Solkompaniet, bjuder in till ett panelsamtal där vi berättar om de förbättringar som skett i regelverken för solel och vilken effekt det har på solelutbyggnaden. Och vad som behövs för att det ska bli den boom som krävs för att vi ska nå 10 % år 2030. En viktig fråga som väntar på sin lösning är att både små och stora fastighetsägare inte får flytta solel från hus med soliga tak och överskott till i hus i skuggan med elbehov. Elnäten behöver öppnas upp för kunderna!

Meverkande

Per Löfgren, Hållbarhetschef, JM
Johan Öhnell, Styrelseordförande, Solkompaniet /styrelseledamot, Ekobanken
Johan Tjernström, Affärsutvecklare energi, Akademiska Hus
Jon Leo Rikhardsson, VD, HSB Södermanland
Åsa Westlund, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Rickard Nordin, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Moderator: Anna Denell, hållbarhetschef, Vasakronan

Anmäl dig gärna via vårt facebook-event
Information i Almedalsveckans program 

På eftermiddagen arrangerar Solkompaniet också ett seminarium om solelparker. Varmt välkommen även till det!
Läs mer