Solelkommissionen i Almedalen 6 juli

Så hundradubblar vi solelen till 2030 var rubriken på Solelkommissionens seminarium i Almedalen igår. Syftet med seminariet var att visa upp hur stora fastighetsägare som Vasakronan, HSB och Skandiafastigheter, som alla börjat bygga solel i stor skala, tänker och resonerar.

Fredrik Wirsenius, VD på Vasakronan inledde och följdes av Helena Lundborg, hållbarhetschef på Skandiafastiheter och Anders Lago, förbundsordförande i HSB. Med var också Petra Hallebrandt från Telge Energi för att berätta om sin undersökning av vilka motiv som är starkast för villaägare som blir mikroproducenter. Johan Öhnell på Solkompaniet visade på att taken finns, och pekade på de ändringar av regelverken som krävs för att hundradubblingen ska bli verklighet.

Vår moderator Tomas Kåberger, professor på Chalmers, ledde samtalet som gav en ljus bild av möjligheten att solel står för 10 % av elen i Sverige år 2030. Tomas menade att en hundradubbling är fullt möjlig och snarast innebär att de senaste årens tillväxttakt på solcellsanläggningar måste minska – annars når vi målet tidigare!! Johan lyfte även fram att tekniken finns, taken finns och att investeringsstödet inte behövs, det bara ändringar i regelverken som står i vägen för solel, vilka kommer att lösas under de kommande åren.

Läs gärna VVS-forums sammanfattning av seminariet!

Seminariet var mer än fullsatt och finns att se i sin helhet via HSBs hemsida.