Solelkommissionen i Skatteutskottet idag 

Solelkommissionen arbetar hårt för att få bort den solelskatt, som införs i sommar för fastighetsägare med mer än 255 kWt solel. Idag vad det dags för en uppvaktning av Skatteutskottet. De som var där var Fredrik Wirdenius, VD på Vasakronan, Helena Ulfsparre, miljöchef på Familjebostäder och Johan Öhnell från Solkompaniet.

Budskapet var att kundägd solel, som används i samma fastighet som den produceras, är en viktig del i omställningen till förnybar energi. Det är även något som kloka fastighetsägare vill fortsätta med, precis som när de sänker sitt energibehov genom andra åtgärder. Därför är det orimligt att införa en energiskatt på den el man inte längre köper när man bygger solel. Hade vi haft den skatten på värmepumpar och annan energieffektivisering hade dessa åtgärder aldrig genomförts.

Vårt förslag är att använda samma modell för nedsättning av energiskatten som kommer införas för industrin och för serverhallar 2017. Lösningen uppfyller kraven i EU:s statsstödsregler finns redan utredd och klar – därmed kan den införas den 1 januari 2017!

Det kändes som vårt budskap gick fram; vi fick ett antal bra frågor och Skatteutskottets ordförande Per Åsling tackade oss för tydliga och lösningsinriktade presentationer.

Ännu ett steg på vägen till bättre villkor för kundägd solel!