Solelkommissionen skriver brev till regeringen om villaägarnas rätt till UG

Energimyndigheten har i mars gjort en hemställan till regeringen att rätten till ursprungsgarantier (UG) för mikroproducenter ska tas bort och att regeringen ska fatta beslut om detta före den 30 juni 2020. Solelkommissionen motsätter sig detta och har idag lämnat in ett formellt brev till Infrastrukturdepartementet om att villaägare ska få behålla rätten till UG.

Ett borttagande av rätten till ursprungsgarantier för mikroproducenter innebär att den solel som villaägare producerar och säljer blir omärkt el. Det kommer på sikt göra villaägarnas solel svårsåld och därmed innebära en lägre intäkt för den solel som säljs. En villaägare säljer normalt 50 procent av sin solelproduktion, vilket gör att ersättningen för överskottselen är viktig för en fortsatt solelboom bland villaägare, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Solelkommissionen har full förståelse för att Energimyndighetens it-stöd för ursprungsgarantier inte är dimensionerat för att hantera varken dagens solelanläggningar och ännu mindre om tio år när minst 500 000 villaägare enligt våra prognoser har installerat solel. Vi har därför tagit fram ett förslag till ombudslösning, där administrationen flyttas från Energimyndigheten till elhandelsbolagen. En ombudslösning skulle även förenkla kraftigt för kunderna och stärka deras ställning på elmarknaden, avslutar Johan Öhnell.

Läs Solelkommissionens brev

Ursprungsgarantier (UG), vad är det?

Ursprungsgarantier är ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad och utfärdas för varje producerad megawattimme (MWh). Ursprungsgarantierna ger konsumenter möjlighet att påverka och med konsumentmakt bidra till en mer klimat- och miljövänlig elproduktion i Sverige. Att ansöka om ursprungsgarantier är frivilligt. Det är Energimyndigheten som godkänner vilka produktionsanläggningar som har rätt att få ursprungsgarantier och som utfärdar ursprungsgarantierna. Energimyndigheten är den myndighet som godkänner vilka producenter som har rätt att få ursprungsgarantier.

Läs mer på Energimyndighetens webbsida