Solelkommissionen skriver till energiministern om investeringsstödet

Solelkommissionen har länge drivit frågan om att solcellsstödet behöver fasas ut stegvis och med en tydlig plan. I juni kom regeringen istället med ett snabbstopp, en sista ansökningsdag den 7 juli. Vi har därför analyserat konsekvenserna och tagit fram ett förslag som vi skickat in till energiministern. Dagens stöd har ett tak på 1,2 miljoner kronor, vilket innebär att det utgår fullt stöd för anläggningar upp till 750 kilowatt. Solelkommissionen anser att stödet kan tas bort för alla anläggningar över 150 kilowatt, men att mindre anläggningar behöver ett fortsatt stöd i ytterligare två år. För villaägare ser vi att det gröna avdraget är en utmärkt ersättning till stödet.

Att dra gränsen för stöd vid villaanläggningar är alldeles för lågt, det finns massor av bostadsrättsföreningar, mindre företag och kommuner som främst bygger mindre anläggningar som behöver omfattas av fortsatt stöd. Vi anser dock att större anläggningar kan klara sig utan och föreslår därför en ny gräns på 150 kilowatt för att se till att solelutbyggnaden fortsätter, säger Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Om Solelkommissionen

Solelkommissionen är ett initiativ som vi på Solkompaniet startade år 2015. Idag består vi av fem bolag som tagit strategisk ställning för solel; HSB, IKEA, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.

Vi arbetar tillsammans för att förutsättningarna för solel ska förbättras och att solel år 2030 ska stå för tio procent av Sveriges elbehov