Solelkommissionen uppmanar energiminister Ebba Busch att ta bort 500 kW gränsen

Sverige har till skillnad mot andra EU-länder en stoppregel för solelanläggningar på de stora taken. Den innebär att Sverige går miste om drygt 5 TWh ny elproduktion som skulle kunna byggas i närtid om Lagen om skatt på energi ändras. Stoppregeln berör 8 000 byggnader. Över 90 procent av dessa ligger i elområde 3 och 4. 

Stoppregeln innebär även administrativa hinder för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har många byggnader med mindre solelanläggningar och även svåra gränsdragningsproblem om hur man ska tillämpa gränsen. Solelkommissionen har drivit frågan under flera år och gränsen har höjts, men ännu inte tagits bort. I skenet av den energikris vi har nu anser vi att det är dags. Ett borttagande skulle redan 2023 innebära att de stora taken börjar användas fullt ut, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen.

Här hittar du förslaget >>