Solelskatten försvinner 2017!

Idag berättade finansminister Magdalena Andersson och klimatminister Isabella Lövin att skatten på solel sänks till 0,5 öre/kWh den 1 juli 2017. Det innebär att stora fastighetsägare kan fortsätta bygga solel i Sverige, så länge anläggningarna är max 255 kW per styck.

– En härlig nyhet i novembermörkret som gör att alla fastighetsägare lugnt kan fortsätta bygga solel nästa år och veta att de får använda den utan att betala energiskatt. Utbyggnaden av solel på skolor, sjukhus, flerbostadshus, kontor och köpcentrum kan fortsätta och Sverige kan närma sig våra grannländer Danmark och Tyskland, säger en glad Johan Öhnell, ordförande i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen

I nuläget är fastighetsägare med flera solcellsanläggningar, där den samlade effekten uppgår till över 255 kW per juridisk person, tvungna att betala full energiskatt på 29,2 öre för den solel de själva producerar och använder. Det nya beskedet innebär att de får reducerad energiskatt, så länge solelen produceras i anläggningar som är mindre än 255 kW.

Regeringen använder samma modell för skattenedsättning som den tillverkande industrin och serverhallar har. Det innebär en nedsättning av energiskatten från 29,2 öre till 0,5 öre. I praktiken innebär det att solel i princip blir skattefritt för alla fastighetsägare som bygger anläggningar på max 255 kW.

– Regeringen har valt en modell för nedsättning av energiskatten för solel som är väl beprövad och uppfyller alla krav inom EU:s statsstödsregler. Att solel får samma modell som svensk industri skapar trygghet och långsiktighet. Det är den lösning som vi i Solelkommissionen arbetat för, fortsätter Johan Öhnell.

Många fastighetsägare har sedan länge passerat 255 kW solceller i sina fastighetsbestånd och har hittills dragit i handbromsen för solel, trots att deras anläggningar fungerar mycket väl. Nu tas det stora hindret bort. Omställningen till ett helt förnybart elsystem har tagit ett rejält steg framåt!

Här hittar du regeringens pressmeddelande.

Här hittar du HSBs kommentar.

Fakta

  • Solel för egen förbrukning är inte belagd med energiskatt upp till 255 kW per juridisk person, vilket innebär ca 240 000 kWh/år.
  • Har man som fastighetsägare totalt sätt en högre effekt än 255 kW betalar man från 1 juli 2017 0,5 öre/kWh för solel från anläggningar som är mindre än 255 kW.
  • Solelanläggningar över 255 kW räknas som vanlig elproduktion och förbrukar man den elen själv så betalar man full energiskatt.