ST: Varför har Sverige en stoppregel för solel på stora tak?

Sverige har äntligen fått en solelboom, men vi har en lagstiftning som effektivt stoppar solel på de stora taken. Det skriver nätverket Solelkommissionen i Sundsvalls tidning.

Läs artikeln här eller nedan.


Sverige har äntligen fått en solelboom, men vi har en lagstiftning som effektivt stoppar solel på de stora taken. Solel, som sänker våra byggnaders behov av tillförd energi, drabbas av energiskatt på den el som inte längre köps om taket är stort. Det behöver vår energiminister Anders Ygeman ändra på!

Solelkommissionen är ett nätverk som består av Vasakronan, HSB, Telge Energi, IKEA och Solkompaniet. Vår målsättning att minst tio procent av Sveriges elbehov ska komma från solen år 2030.

Förra året installerades över 10 000 nya solelanläggningar, de flesta på villatak. Totalt ökade solelen med hela 78 procent. Regelverken för privatpersoner och solelanläggningar upp till 255 kilowatt har förbättrats kraftigt de senaste åren.

Men de stora taken används inte. Gränsen på 255 kilowatt utesluter logistikbyggnader, idrottshallar och andra större byggnader. Vårt förslag är att all egenproducerad solel som används för att täcka fastighetens förbrukning, oavsett storlek på anläggningen, ska vara befriad från energisskatt.

Vi vill att solel hanteras på samma sätt som energieffektivisering. Sverige har självklart ingen skatt på den el som en fastighetsägare inte längre köper när de installerar en värmepump eller byter fönster i en byggnad. Samma princip måste gälla även för solel som produceras på en byggnad.

Vi vill ta vårt klimatansvar och bygga mer solceller. Nu är det upp till energiminister Anders Ygeman att öppna upp för solel på de allra bästa taken.

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan

Johannes Boson, vd Telge Energi

Johan Öhnell, ordförande Solkompaniet

Lena Herder, Sverigechef Ikea