Status: Skattereduktionen till andelsägda el

Regeringens utredning om att bredda skattereduktionen till de som bygger sol- och vindkraftsel tillsammans skulle varit klar den sista mars. Men utredningen som gjorts internt på departementet har inte blivit offentlig. Det är därför oklart vad utredningen kommit fram till. Solelkommissionen har fått ge input till utredningen under vintern och en av de stora frågorna har varit vilka begränsningar som EU:s statsstödsregler sätter upp. Gör man en snäv tolkning kan man bygga solelparker upp till 1,5 megawatt, men inget annat.

Vi på Solelkommissionen vill självklart se en skattereduktion som ger möjlighet att ha större andelsföreningar, det är avgörande för vindkraft och för större solelparker. Men det är många som väntar på reformen och vi tycker därför att det är en snabb och utmärkt lösning att starta med en skattereduktion för solel upp till 1,5 megawatt. Och sedan utreda ett andra steg för att större föreningar ska kunna omfattas.