Stora förbättringar av regelverken för solel 2017

Det har varit ett fantastiskt år för solel i Sverige och det känns härligt att få summera 2017 med de viktigaste milstolparna. Milstolpar som skapar förutsättningar för att Sverige ska nå målet om ett helt förnybart elsystem 2040, som Energiöverenskommelsen enats om.

Årskrönika: Stora förbättringar av regelverken för solel 2017

Solelkommissionens mål är att skapa tydliga regelverk för kundägd solel. Under 2017 har det hänt många bra saker på regelverksfronten som skapar förutsättningar för att solel ska kunna växa kraftigt utan investeringsstöd. De två viktigaste milstolparna är:

  • Solelskatten togs bort 1 juli 2017. Detta innebär att en fastighetsägare kan bygga hur många solelanläggningar man vill så länge de är upp till 255 kW. Har man mer än 255 kW totalt betalar man 0,5 öre/kWh i energiskatt. Det är samma skattenedsättning som den tillverkande industrin får sedan 20 år. Utformningen av skattenedsättning följer de krav som EU:s statsstödsregler satt upp, vilket gör att den är stabil och långsiktig, både för industriföretag och för större fastighetsägare.
  • Momskravet för villaägare togs bort 1 januari 2017. Det här gör vardagen mycket enklare för villaägare som bygger solel.

För tre år sedan fanns inte solel med i lagstiftningen överhuvudtaget. Det skapade en stor osäkerhet för alla som ville använda sina tak till solel. Därför kommer 2017 alltid vara ett viktigt år för solel i Sverige. Det är många som bidragit till ovanstående förändringar, däribland Svensk Solenergi. Och många politiker som stått upp för solel och sett till att lagändringarna genomförts så snabbt som möjligt.

Energimyndigheten tog under 2016 fram ett förslag till Solelstrategi för Sverige. De hade också identifierat ett antal hinder och satte upp som mål att dessa skulle vara borta till år 2022. Min bedömning är att vi ligger före deras tidplan, med de bra förändringar som trätt i kraft 2017.

Är alla förutsättningar på plats?

Självklart finns det saker kvar som behöver förändras, som till exempel rätten att flytta solel mellan bostadsbyggnader på samma fastighet. En utredning arbetar just nu med att ta fram ett förslag till breddad skattereduktion, så att de som inte äger tak ska kunna bygga solel tillsammans och få samma skattereduktion som villaägare. Vi i Solelkommissionen arbetar aktivt för att dessa förändringar ska genomföras så snart som möjligt. Under hösten 2017 startade även en ny utredning som leds av Lise Nordin, energipolitisk talesperson (MP), för att kartlägga vilka hinder som finns kvar och komma med förslag på åtgärder. Kundägd solel är något helt nytt i Sveriges energisystem. Idag är det är uppbyggt för elbolag som producerar el, med elnätsföretag som överför, till kunderna som köper. Med egenproducerad el blir det helt andra förutsättningar. Så det är klart att det finns många saker att ändra på.

Solelen fortsätter att växa kraftigt – en del av företagens hållbarhetsarbete

Den installerade effekten för solel i Sverige ökade med 60 procent 2016. Vår bedömning är att den kommer fortsätta att växa kraftigt de kommande åren. Min förhoppning är att man som fastighetsägare snart kommer att få förklara varför man inte använder taken till att producera solel som kan täcka en del av fastighetens förbrukning. Egenproducerad el är redan idag en viktig del i att förvalta sina fastigheter på ett hållbart sätt och det kommer att öka! Solelkommissionens mål är att solel år 2030 ska stå för 10 procent av Sveriges elbehov och vara ett viktigt bidrag i omställningen till ett helt förnybart elsystem.

Solel på varje villagata 2020

Regeringen har fördubblat investeringsstödet från och med 2018, vilket kommer att driva på utvecklingen de kommande åren. Min bedömning är att det kommer ha störst påverkan för villakunderna. Idag finns cirka 10 000 villor med solel och det höjda stödet kommer innebära att det byggs 10 000 ytterligare varje år. Det gör att antalet villaägare med solel år 2020 kommer vara mellan 40 000 till 50 000. Tänk vilken positiv effekt det blir när det finns en villaägare på varje gata med solel! Det kommer driva på snabbare än alla andra informationsinsatser man kan göra.

Elpriset stiger andra året i rad

De extremt låga elpriserna har vänt upp sedan 2015. Spotpriset på el 2017 är 10 procent  högre än 2016 och hela 50 procent  högre än 2015. Samtidigt höjdes energiskatten med 10 procent under året till 32,5 öre/kWh och nya höjningar är redan beslutade för 2019. Det gör egen solel till en ännu bättre affär och skapar ökad efterfrågan på solel.

Nu ser vi fram emot ett soligt 2018!

Johan Öhnell
Vd Solkompaniet och initiativtagare Solelkommissionen