Stort motstånd mot lagförslag


En mängd aktörer är mot regeringens förslag om förändrad sollagstiftning, vilket DN lyfter i ett intressant reportage den 22 april. Bland annat intervjuas Solelkommissionens Johan Öhnell:

Vi har en potential att producera cirka tio procent av vårt elbehov på befintliga tak. Du kan ersätta två kärnkraftverk med solel i Sverige, det vore dumt att inte använda sig av den möjligheten, jättedumt, säger Johan Öhnell.

Läs hela artikeln här!