Supermiljöbloggen: Fyra akuta åtgärder som räddar solelen

Den här veckan ger vi slutreplik på soldebatten i Supermiljöbloggen. Du hittar den här, eller längre ned.

Reglerna för egen elproduktion måste bli begriplig för alla. Det skriver Magnus Ulaner, miljöchef HSB, Mats Fagerström, vd Telge Energi och Johan Öhnell, ordförande Solkompaniet, som alla är med i nätverket Solelkommissionen.

Alla är överens om att solelen har stor potential att växa i Sverige. Dessvärre är dagens energilagstiftning en labyrint som hämmar utvecklingen. Förhoppningsvis landar Energimyndighetens solelstrategiutredning i konkreta förslag som gör reglerna för egen elproduktion begriplig för alla. Men till dess krävs fyra akuta åtgärder, som håller Sveriges stora solcellsengagemang vid liv.

Det är strålande att se att samtliga Supermiljöbloggens soldebattörer är överens. Solenergiutvecklingen i Sverige har gått för långsamt och nu krävs förändring. Som Åsa Westlund (S) och Lise Nordin (MP) skriver (SMB debatt 27/8): Sverige behöver bli en del av den solelsrevolution som pågår i resten av världen.

Tack och lov står Sverige trots allt i startgroparna. Över 80 procent av befolkningen anser att vi bör satsa mer på solenergi, enligt SOM-institutet. Lönsamheten är på plats efter att solcellspriserna sjunkit dramatiskt. Takinventeringarna är gjorda och därmed är villaägare, bostadsrättsföreningar, kommunala fastighetsbolag och andra fastighetsägare på gång.

Men för att frigöra vår solcellskraft krävs inte bara vilja och engagemang. Det krävs även en enkel, robust och långsiktig lagstiftning. Solelkommissionen är även helt eniga med Rickard Nordin (C) och Greenpeace (SMB debatt 31/8 och 7/9), som båda beskriver ett regelverk som blivit så krångligt och komplext att solen bleknar.

Dagens energilagstiftning skrevs i en tid när det fanns ett fåtal stora internationella elproducenter och miljontals elanvändande kunder. Så ser elmarknaden inte ut längre. I dag kan vem som helst tillverka sin egen el, och vi rör oss snabbt mot en demokratiserad elmarknad med hundratusentals elproducenter. Då duger det inte längre med ett regelverk så komplicerat att endast de större elbolagens jurister kan förstå det. Nu behövs en lagstiftning som styr rakt mot en säker och hållbar energiförsörjning. Energilagstiftningen måste enkelt uttryckt moderniseras.

Det är därför utmärkt att regeringen gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för ökad användning av solel. Förhoppningsvis landar Energimyndigheten i ett förslag till en ny lagstiftning för egen elproduktion som är begriplig för alla.

I väntan på en förnyad energilagstiftning är det avgörande att hålla Sveriges växande solcellsengagemang vid liv. Solelkommissionen ser fyra akuta åtgärder, som bör genomföras omgående för att fler ska kunna ta steget och producera sin egen solel:

  1. Slopa förslaget om att beskatta den som äger mer än 255 kWt solceller. Genom att endast stryka två meningar i budgetpropositionen för 2016 omvandlas storleksbegränsningen till att gälla per anläggning i stället för per juridisk person. Sveriges kommuner, landsting och andra större fastighetsägare kan då fortsätta att installera solceller på skolor, sjukhus och butiker.
  2. Ta bort momsplikten för små solelproducenter. Ofta handlar det bara om några hundralappar per år från respektive villaägare. De futtiga beloppen gör det orimligt att mängder av mikroproducenter ska ägna tid och kraft åt momsadministration.
  3. Flytta skattereduktionen. I dag erhålls skattereduktionen ett år i efterskott i samband med skatteåterbäringen. Precis som rut- och rotavdragen måste skattereduktionen flyttas till fakturan, det vill säga elräkningen, så att den sänker villaägarnas elkostnader varje månad.
  4. Låt investeringsbidraget bli en del av en långsiktig solstrategi. Precis som Svensk Solenergi skriver (SMB debatt 3/9) riskerar investeringsstödet att resultera i en hisnande berg- och dalbanefärd för solcellsmarknaden. Vi har sett det på många håll i Europa: upp som en sol när stödet införs, och ner som en pannkaka när stödet tas bort. För en hållbar marknad är det avgörande att stödet successivt fasas ut enligt en tydlig plan.

Det råder inga tvivel om att den svenska solrevolutionen är på gång. Intresset växer, taken finns och solen, ja den lyser. Därför har Solelkommissionen höga förhoppningar om att regeringen nu genomför våra fyra konkreta förslag. Och att Energimyndighetens solstrategiutredning landar i ett förslag till en ny lag för kundägd solel. Det skapar en långsiktig trygghet för alla som sätter in sina egna pengar i solel. Det menar vi skapar en långsiktig trygghet för alla som vill satsa på el från solen.