SvD: Nya skatteregler ett dråpslag mot solenergi

”Som stora fastighetsägare har vi ett avgörande ansvar att energieffektivisera och investera i förnybar teknik. Därför är det mycket olyckligt att det nu i juli införts en lagstiftning som kraftigt begränsar möjligheterna att sätta upp solceller på våra tak.” Så skrev sex fastighetsägare, bland annat Vasakronan, i Svenska Dagbladet i mitten av juli. Läs hela debattartikeln här, eller nedan:

I höstas enades världens nationer i FN om globala mål för en hållbar utveckling, som bland annat innebär en väsentlig ökning av andelen förnybar energi till år 2030. I vintras enades sedan världens nationer även om att sträva efter att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Det är kraftfulla mål, som är avgörande för vår gemensamma framtid.

Som några av landets största fastighetsbolag har vi ett stort ansvar för att vidta åtgärder som tar oss närmare målen. Idag står byggnader för nära 40 procent av landets energianvändning. Potentialen att minska bebyggelsens behov av inköpt energi är stor, och här kan taken spela en viktig roll. Tillsammans äger vi flera miljoner kvadratmeter takytor, en resurs som skulle kunna tillvaratas för förnybar solelproduktion med lång livslängd och nära noll i driftkostnad. Om vi sex fastighetsbolag täcker hälften av våra takytor med solceller, innebär det nästan en fördubbling av nuvarande solenergi i Sveriges energisystem.

Men molnen hopar sig över solcellsutvecklingen. Denna sommar införs nämligen en olycklig lagstiftning, som omöjliggör solceller för fastighetsägare med många tak. Från och med nu måste juridiska personer, med mer än 255 kW solceller, betala energiskatt för den el de inte längre köper när de tillverkar egen solel. Det är ett dråpslag mot den spirande solcellsutvecklingen.

I hela världen byggs solelproduktionen just nu ut med rasande fart. Sverige är ett av de länder som hamnat på efterkälken, och idag är vi ett av de sämsta solcellsländerna i EU. Detta trots att potentialen finns även på våra nordliga breddgrader. Om en fjärdedel av landets befintliga, södervända tak användes, skulle 10 procent av landets elförsörjning komma från solen. Idag kommer endast en tusendel av vårt elbehov från solen, det kan jämföras med exempelvis Tyskland som redan idag har runt 7 procent solel i energisystemet.

Att enas om globala mål är ett avgörande första steg mot en hållbar utveckling. Nästa steg är att agera, och här spelar företag en viktig roll. Som fastighetsägare har vi goda möjligheter att energieffektivisera och satsa på förnybar energi. Alla vi är igång och beredda att investera ännu mer i solceller. Tekniken finns, intresset finns och solen finns. Låt oss nu få använda alla våra tak.

Fredrik Wirdenius
vd Vasakronan

Biljana Pehrsson
vd Kungsleden

Christian Hermelin
vd Fabege

Annica Ånäs
vd Atrium Ljungberg

Anders Kupsu
vd Skandia Fastigheter

Tomas Ingemarsson
chef AFA Fastigheter