SvD: Skatten på solel måste slopas nu

Regeringen tittar nu närmare på möjligheten att ta bort effektskatten på kärnkraft för att förlänga livslängden. I samband med det bör regeringen även se över solskatten som införs i sommar, skriver vi i Solelkommissionen i Svenska Dagbladet idag.

Läs debattartikeln på Svenska Dagbladets hemsida, eller nedan:

Offentliga och privata fastighetsägare står i start­groparna för att investera och se till att solel blir en viktig del av energi­systemet även i Sverige. Men för att få fart på utvecklingen krävs att regeringen blickar framåt och slopar solskatten, skriver flera debattörer gemensamt.

Regeringen ser nu ser över möjligheten att ta bort effektskatten på kärnkraft för att förlänga livslängden. I samband med det bör regeringen även studera solskatten som införs i sommar. Det är orimligt att skolor, sjukhus, kontor och flerbostadshus ska börja beskattas vid användning av solel som produceras i fastigheten. Det är avgörande att solskatten tas bort för att Sverige ska kunna använda våra tak för solel fullt ut, och få fram den el behövs när energisystemet förändras i grunden.

Energipolitiken är i dag i ett avgörande skede. Vi behöver skapa nya förutsättningar för elproduktion. Samtidigt måste vi hantera klimatutmaningen som kräver en snabb utfasning av fossila bränslen. Vi ­menar att det är rimligt med ett mål om att 10 procent av Sveriges elbehov ska komma från solen 2030. Det är fullt möjligt, och det kräver att vi använder en fjärdedel av de befintliga taken.

Energikommissionen, som leds av energiminister Ibrahim Baylan, är en kommitté som ska lämna underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken. Det är ett välkommet initiativ. Men den senaste tiden har energipolitiken alltför mycket påmint om en bergochdalbana: mer förnybart genom elcertifikatsystemet och mindre genom solelskatt. Därför är det viktigt att vi lyfter blicken och funderar över hur framtidens elproduktion ska se ut.

Det behövs långsiktiga spelregler för den förnybara elproduktionen, där solelen är en viktig bestånds­del. I hela världen byggs solelproduktionen ut, och priserna på såväl solceller som batterilagring sjunker. Förutom att solelen är förnybar har den många fördelar: nära noll i driftkostnad, lång livslängd och produktion på dagen då elbehovet är som störst. Det är dessutom en utmärkt matchning med vindkraften och kan byggas på tak som i dag står outnyttjade. I Europa är det dessvärre i stort sett bara Sverige som inte insett detta. Ta Tyskland som exempel: där kommer omkring 7 procent av elen från ­solen. Sverige ligger långt efter med knappt 1 promille solel i vårt energisystem.

När regeringen nu ser över kärnkraftens beskattning är det ett utmärkt tillfälle att göra samma sak med solskatten. I december beslutade nämligen riksdagen att juridiska personer, med mer än 255 kW solceller, ska betala energiskatt för egenanvänd solel. I praktiken innebär det att kommuner, landsting och alla andra större fastighetsägare nu måste betala energiskatt för den småskaliga solel de tillverkat själva. Det är ett dråpslag mot utbyggnaden av solel och den förnybara utveckling som Sverige behöver.

Finansdepartementet menar att energiskatten på solel är ett krav från EU. Att industrier och datahallars reduktion av precis samma skatt inte bryter mot EU:s statsstödsregler förklaras med att olika typer av elanvän­dande kan skattebefrias, till skillnad från olika typer av elproduktion. Men det Finansdepartementet inte uppmärksammar är att energiskatt alltid betalas av elanvändaren. Naturligtvis bör inte all solel undantas från energiskatt – endast den el som fastighetsägaren själv använder. Precis samma princip gäller för värmepumpar: självklart betalas ingen skatt för den värme som produceras och används direkt i huset.

Offentliga och privata fastighetsägare står i startgroparna för att investera och se till att solel blir en viktig del av energisystemet även i Sverige. Men för att få fart på utvecklingen krävs att regeringen ­blickar framåt och slopar solskatten. Endast så kan vi ta rygg på övriga Europa och skapa långsiktiga förutsättningar för en förnybar elproduktion.

Anders Lago
förbundsordförande, HSB

Fredrik Wirdenius
vd, Vasakronan

Johan Öhnell
ordförande, Solkompaniet

Mats Fagerström
vd, Telge Energi