Sveriges första solelstrategi presenterades idag

Förra sommaren fick Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram en solelstrategi för Sverige. Idag lämnade myndigheten sin utredning. Den kommer att vara input både i Energikommissionens arbete och utgöra grunden för kommande lagförslag i solelfrågor. Det är första gången som det görs en samlad utredning om solel i Sverige. Här kommer tre övergripande punkter som vi i Solelkommissionen vill lyfta fram:

 • Strategins mål för solel på 5-10 procent av elanvändningen i Sverige 2040. 
  – Bra med mål, det är första gången som solelens del i den svenska energimixen kvantifieras. Vi i Solelkommissionen ser att 10 % år 2030 är fullt möjligt. Det räcker med att vi bygger solel på en fjärdedel av befintliga lämpliga tak för att nå det!
 • Enkla och tydliga regelverk anpassade till olika kundgrupper avgörande för solelutbyggnaden.
  – Härligt med fokus på den viktigaste frågan. Det är inte stöd som behövs, utan enkla regelverk som är anpassade till kundägd elproduktion.
 • En kontrollstation 2019 för att säkerställa att regelverken är ändrade, på väg att bli ändrade eller om det dykt upp nya hinder. 
  – Viktigt att det blir fokus på genomförande och en kontrollstation är ett bra verktyg, även om vi i Solelkommissionen skulle vilja haft 2019 som en tydligt färdigdatum för regelverken. Klimatfrågan och omställningen till ett helt förnybart elsystem är bråttomfrågor!

Några konkreta förslag som vi gillar:

 • Investeringsstöd till villaägare ersätts med SolROT på 50 % av arbetskostnaderna.
 • Höjd storleksgräns för gratis elmätare och inmatning på elnätet till 68 kW.
 • Bort med solelskatten för juridiska personer över 255 kW.
 • Samordning av bygglovsregler.
 • Elnätstariffernas utformning, krav på rörlig del eller lägre nätavgift för solelproducenter.

Vi saknade:

 • Förlag om att bredda skattereduktionen till andelsägd solel.
 • Förslag om rätten att flytta el mellan byggnader och olika förbrukningsabonnemang.