Synpunkter inför utredningen om solelstrategi

I somras gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en strategi för ökad användning av solel. Förslaget till strategi ska delredovisas den 28 mars 2016, medan den slutgiltiga analysen ska redovisas senast den 17 oktober 2016.

Energimyndighetens uppdrag är att:

  • analysera hur solel ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi,
  • föreslå en strategi för hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige,
  • redovisa ett förslag om hur en heltäckande statistik ska kunna tas fram för området el från solen.

Under oktober gick Energimyndigheten ut och efterfrågade skriftliga bidrag, med syfte att komplettera det underlag som Energimyndigheten utgår ifrån inom uppdraget. Här kan du läsa Solelkommissionens bidrag till strategin. I korthet är Solelkommissionens viktigaste synpunkter följande:

1. Ge elkunder rätt att flytta den egenproducerade solelen till sina egna förbrukningspunkter.

2. Rätten att använda den egenproducerade solelen måste gälla per anläggning istället för per producent eller per juridisk person.

3. Ge mikroproducenter rätt att få sin skattereduktion månadsvis på elfakturan.

4. Ta bort kravet på momsregistrering för privatpersoner

5. Ge elkunder rätt att bygga vind- och solelanläggningar tillsammans för att täcka sin egen förbrukning av el.

6. Fasa ut investeringsstödet.