Ta del av vårt remissvar!


Kom på Solelkommissionens och ekobankens seminarium: Solel – vad krävs för att alla elkunder ska vara med?

Den 4 maj var det deadline för att lämna synpunkter på Finansdepartementets förslag till förändrat undantag för skatteplikt på el. Nedan hittar du vårt remissvar (Solkompaniets version).

Vi avvisar regeringens förslag som i princip innebär ett stopp för att bygga solelanläggningar på befintliga tak i Sverige för större fastighetsägare.  Sverige har idag endast 0,06 % av sin från solel och har istället ett stort behov av en revidering av lagen om skatt på energi för att anpassas till att elkunderna även är egenproducenter av el med syftet att täcka en del av sin elförbrukning.

Förslaget innebär att flerbostadshus, skolor, vård och omsorgsfastigheter, men även kontor, lager och övriga större fastigheter inte kommer att användas till att producera el inom överskådlig tid. Det är speciellt offentliga fastighetsägare som drabbas genom att de har ägandet av sina fastigheter i en juridisk person.

Vi föreslår följande:

  • att gränsen per solelanläggning sätt till 450 kW, dvs samma gräns som föreslås i SOU 2013:46.
  • att gränsen är per anläggning och inte per juridisk person så länge elen reducerar elkundens elförbrukning
  • att elkunden får använda det koncessionspliktiga elnätet till att överföra el till andra av sina fastigheter för att täcka deras förbrukning.
  • att ett undantag införs så att mikroproducenter som omfattas av skattereduktionen kan sälja sin el så länge man uppfyller kraven på skattereduktionen, dvs är nettoköpare av el.

Läs hela remissvaret här!