Till Finansdepartementet: möjliggör andelsägande!

Solelkommissionen anser att det är betydelsefullt att alla får möjlighet att producera egen förnybar energi till lika ekonomiska villkor – även de som inte äger sin fastighet. Det är därför ett naturligt nästa steg att bredda skattereduktionen till de som bygger tillsammans.

Vi anser även att det är av stor vikt att skattereduktionen till villaägare ges direkt på elfakturan, vilket ökar det upplevda värdet av skattereduktionen. Solelkommissionen har därför tagit fram förslag till lösningar, som vi skrivit till Finansdepartementet om.

Du hittar vår skrivelse här.