Tillbakablick på Solelkommissionens 2018

Solelkommissionen bildades 2015 och består idag av HSB, JM, Solkompaniet, Telge Energi och Vasakronan. Målsättningen är att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas och så att Sverige år 2030 kan producera minst 10 procent av elbehovet med energi från solen.

Så, vad gjorde Solelkommissionen under 2018? Förutom debattartiklar har vi svarat på remisser, ordnat två seminarier under året och träffat ansvariga politiker och tjänstemän. Läs mer om vårt arbete i vår summerande årsrapport – Årsrapport 2018.

Nyfiken på vad vi gjort tidigare år? Du hittar äldre årsrapporter här.