Tillfällig skatt på elproduktion under 2023

Solelkommissionen har tagit del av Finansdepartementets promemoria om att införa en ny tillfällig skatt på elproduktion i Sverige som en följd av EU förordningen 2022/1854. Vi förstår självfallet att Sverige är tvungna att följa denna EU förordningen och att dagens energikris pådriven av Rysslands invasion av Ukraina är extrem. Trots detta vill vi lyfta fram riskerna med att införa nya skatter på elproduktion i ett läge där Sverige och EU står inför en fördubbling av elbehovet, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen.

Läs mer i vårt remissvar >>