Ursprungsgarantier för mikroproducenter – förslag till lösning

Solelkommissionen har tagit fram ett förslag till ombudslösning, som innebär att elhandelsbolagen administrerar ursprungsgarantier för alla mikroproducenter. Förslaget har tagits emot positivt både av Energimyndigheten och Infrastrukturdepartementet. Solelkommissionen har också tagit fram ett fakta-PM där vårt förslag till lösning finns med.

”Vi ser systemet med ursprungsgarantier som en hörnsten i omställningen till ett helt förnybart energisystem och att det kommer vara avgörande på längre sikt för att skapa bra villkor för villaägare som i normalfallet alltid säljer 50 procent av sin solelproduktion”, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommisssionen.

Läs Solelkommissionens fakta-PM