Ursprungsgarantier viktiga för alla mikroproducenter

Energimyndigheten har i sin utredning om genomförandet av det nya förnybarhetsdirektivet från EU föreslagit att mikroproducenter inte längre ska få ursprungsgarantier. Det skulle innebära att villaägare, mindre bostadsrättsföreningar och andra mindre anläggningar upp till 43,5 kilowatt, som alltid har överskott som de säljer till sitt elhandelsbolag inte längre skulle få del av det värde som ursprungsgarantierna innebär.

Solelkommissionen har i sitt remissvar varit tydliga med att ursprungsgarantier till mikroproducenter ska vara kvar. Det är speciellt viktigt för villaägarna eftersom det medför både ett ökat intresse från elhandelsbolagen att köpa deras överskott av solel och ett extra värde på cirka 10 öre per kilowattimme. Ursprungsgarantier är också grunden för att elhandelsbolagen ska kunna sälja elavtal med solel till alla de kunder som själva inte kan bygga solel på sina tak.

Ursprungsgarantierna ger ett extra värde för villaägare för den solel de inte själva använder och säljer ut på nätet. Det ger också möjligheter för elhandelsbolagen att skapa elavtal som innehåller svensk solel och som många kunder efterfrågar. Därför måste rätten till ursprungsgarantier för mikroproducenter finnas kvar, säger Johan Öhnell, ordförande Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen.

Läs Solelkommissionens remiss

Här hittar du alla Solelkommissionens remissvar