Utredning om hinder för småskalig elproduktion

Regeringen startade i somras en utredning om att kartlägga vilka hinder som finns för småskalig elproduktion, energieffektivisering och lagring för mindre aktörer. Utredningen är en följd av att Energikommissionen förra året identifierat att man måste göra något åt de hinder som finns för att bland annat få mer solel.

Utredningen hade den 29 november en hearing där ett stort antal intressenter var inbjudna, inklusive Solelkommissionen. Syftet var att skapa en bruttolista på hinder som utredningen sedan ska arbeta vidare med och välja vilka man vill göra något åt. Deras kartläggning presenteras i slutet av februari och förslagen till lösningar i oktober nästa år.

Solelkommissionen förde fram rätten att som kund få flytta solel mellan olika byggnader på samma fastighet. Ett förbud som hindrar speciellt bostadsrättsföreningar och flerbostadshus som vill bygga solel optimalt på de bästa taken och förbruka elen i samtliga byggnader. Det blev en lång lista av hinder som resultat av dagen och de flesta handlar inte om stöd utan om förenklingar av regler, vilket gör att vi är positiva till att de flesta kommer att genomföras.