Vasakronan går med i Solelkommissionen

Solelkommissionen utökas nu med ytterligare en deltagare: Vasakronan.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vasakronans uppdrag från ägarna är att ge en långsiktigt hög och riskavvägd avkastning från svenska fastighetstillgångar. Samtidigt ska verksamheten bedrivas med hänsyn till både etik och miljö, och hållbarhetsarbetet är därför av strategisk betydelse för att nå avkastningsmålet.

Vasakronan har sedan slutet av 1990-talet jobbat aktivt med att minska energianvändningen i byggnaderna och att övergå till förnyelsebar energi. Under 2014 installerade man solceller på sju fastigheter, och målet för 2015 var ytterligare 20 anläggningar. Vasakronans långsiktiga mål är att alla fastigheterna en dag ska vara helt självförsörjande på energi.