Villaägarnas rätt att sälja solel som solel hotad

Den 2 juli kom regeringens promemoria om ursprungsgarantier, UG. Energimyndigheten vill ta bort rätten till UG för villaägare för att de inte klarar administrationen när det blir så många privatpersoner i systemet. Solelkommissionen har föreslagit att elhandelsföretagen ska ta hand om administrationen och tagit fram en ombudslösning. Förslaget har fått stöd av ett antal elhandelsföretag.

Energimyndigheten har även föreslagit att de ska få rätt att införa en årsavgift för villaägare som vill ha UG på 200 kr. Vilket i praktiken skulle innebära att det blir olönsamt för villaägare att vara med i systemet med UG. Rätten till UG innebär för en villaägare att den el de säljer ut på nätet kan säljas som solel, utan UG blir denna el omärkt och kommer på sikt att bli väldigt svårsåld. I Sverige köper idag de flesta ursprungsmärkt el och den andelen kommer med all sannolikhet att öka.

Regeringens förslag är nu att rätten till UG finns kvar för villaägare, vilket är utmärkt, men att Energimyndigheten får rätt att införa en avgift på 200 kr.

Ett steg framåt, nu finns rätten till UG kvar för villaägare, men Energimyndighetens rätt att införa en avgift gör att villaägarna i praktiken utesluts. Men än så länge är regeringens förslag ingen proposition. Solelkommissionen kommer fortsätta driva att elhandelsföretagen blir ombud för villaägarna och att och de därmed inte drabbas av avgiften och kan fortsätta sälja sin solel som solel”, säger Johan Öhnell, ansvarig för Solelkommissionen och ordförande i Solkompaniet.

Solelkommissionen är remissinstans och remissvaret ska vara inskickad senast 15 oktober. Den nya lagen föreslås träda i kraft 31 maj 2022.

Promemorian ”Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet” hittas här

Läs också vad vi skrev i maj 2020: Solelkommissionen skriver brev till regeringen om villaägarnas rätt till UG