Eskilstuna-Kuriren: Regeringen motverkar solel

Hösten är här och snart är det dags för regeringen att presentera budgetpropositionen för 2016. Idag skriver vi i Eskilstuna-kuriren om energiskatteplikten som proppen väntas innehålla. Du hittar hela artikeln här, eller nedan:

I dag står kommuner, landsting och fastighetsbolag i kö för att installera solceller. Tekniken finns, taken finns, solen och intresset finns. Så även i Eskilstuna, som är en av de kommuner i Sverige som de senaste åren har satsat stort på solceller. Nu hopar sig dock molnen över solcellsutvecklingen. Regeringen lägger fram ett lagförslag som skoningslöst stoppar solel på skolor, sjukhus och andra större fastigheter.

I mars kom regeringen för första gången med ett tjänstemannaförslag om att beskatta solel. Det drogs snabbt tillbaka efter massiv kritik. Ändå väntas budgetpropositionen för 2016 innehålla ett snarlikt förslag. Det innebär att ägare av flera fastigheter, till exempel kommuner, landsting, samt bostads- och fastighetsbolag, måste betala energiskatt för solelen de själva producerar.

Av Sveriges elanvändning kommer i dag mindre än en tusendel från solen. Det kan jämföras med Italien där tio procent av elen är solel. Även om Medelhavsområdet är känt för sitt soliga väder är Sveriges förutsättningar nästan lika bra. Eskilstuna nås exempelvis av över 60 procent av den solinstrålning som når Rom. Det innebär att Eskilstuna borde få åtminstone 6 procent av elbehovet från solceller redan i dag. Dit är det långt kvar, trots de senaste årens satsningar.

Därför är det oerhört märkligt att regeringen nu vill införa en skatt som effektivt stoppar utbyggnaden av solceller på större fastigheter. Regeringen skyller lagförslaget på EU:s statsstödsregler, men EU:s lagstiftning är inte ett problem. Snarare har EU pekat ut riktningen genom klargöra att man vill underlätta för kundägd solel och att man ser positivt på stödsystem som exempelvis feed-in-tariffer.

Vi menar att det är fullt möjligt, och högst rimligt, att åberopa de undantag från skatteplikt som finns. Solel på fastigheter är småskalig elproduktion, inte storskalig. Används elen för att täcka den egna förbrukningen är man inte ett elbolag – ingen el säljs ju. Dessutom är det möjligt att hänvisa till den administrativa börda det skulle innebära, för enskilda aktörer och för Skatteverket, att kontrollera och mäta all småskalig elproduktion.

Solelkommissionen är ett nätverk som har målsättningen att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas. Nätverket består av HSB, Telge Energi, Solkompaniet och Familjebostäder som representant för Stockholms stad bostadsbolag. Vi ser att dagens lagstiftning är anpassad till de gamla strukturerna med få stora elproducenter och många elkunder. På framtidens elmarknad är en stor del av elkunderna även solelproducenter som producerar en del av sitt elbehov själva. Det är den elmarknaden som både EU och svenskarna vill ha.

Det kan inte vara meningen att Sverige, föregångslandet inom förnybar energi, ska bli det enda landet i Europa som säger nej till småskalig, kundägd solenergi. Självklart ska vi använda våra tak till solceller! Därför är vår förhoppning att regeringen snarast reviderar sitt förslag så att solel på alla fastigheter möjliggörs.

Anders Lago
Förbundsordförande HSB

Mats Fagerström
VD Telge Energi

Johan Öhnell
Ordförande Solkompaniet