Vårt uppdrag Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla ska ha rätt att producera sin egen solel!

Vilka är vi?
Vi är ett nätverk som består av IKEA, HSB, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.  

Nybbygd solelpark i Sverige
Första domen om solparker i Svea Hovrätt – både plus och minus Utbyggnaden av solparker i Sverige möter, som vi i Solelkommissionen slagit fast tidigare, två utmaningar, tillstånd och elnätsanslutning.  I tillståndsfrågan, egentligen samrådsprocessen, har Länsstyrelsen i Skåne haft flest inlämnade solparksärenden. Två av de parker […]
Solelkommissionen uppmanar energiminister Ebba Busch att ta bort 500 kW gränsen Sverige har till skillnad mot andra EU-länder en stoppregel för solelanläggningar på de stora taken. Den innebär att Sverige går miste om drygt 5 TWh ny elproduktion som skulle kunna byggas i närtid om Lagen […]
Solelkommissionen är positiva till Finansdepartementets förslag att öka det gröna avdraget till 20 procent 2023 Vi anser att det införandet av det gröna avdraget 2021 har haft en mycket positiv effekt för att öka antalet installationer på villor. Under 2022 har villaägarnas intresse för att installera […]