Vårt uppdrag Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla ska ha rätt att producera sin egen solel!

Vilka är vi?
Vi är ett nätverk som består av IKEA, HSB, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.  

Bifacial-paneler fotade underifrån
Tisdag 5 juli kl. 9 – 9.45 // Visby: Uppsala universitet, Kaserngatan 1, sal D 24 Almedalen 2022: Kan solparker bli en del av Sveriges elproduktion? Solelkommissionens bedömning är att det kommer byggas solelparker för minst 50 miljarder fram till 2030 i Sverige, det kan jämföras […]
Solelåret 2021: Grönt avdrag och 500-kilowattsgräns Under 2021 fortsatte världen med en pågående pandemi, samtidigt fortsatte solelen att växa såväl globalt som nationellt i Sverige. Investeringsstödet till företag, kommuner och privatpersoner, som funnits i mer än tio år avslutades 2020. Istället blev det i januari 2021 […]
Den 1 januari 2022 trädde den nya förordningen om interna nät i kraft. Solelkommissionen har tillsammans med Fastighetsägarna och Svensk Solenergi tagit fram ett tolkningsdokument för att göra det tydligt hur vi anser att den bör tillämpas. Vi har gjort det dels för att underlätta för […]