Vårt uppdrag Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla ska ha rätt att producera sin egen solel!

Vilka är vi?
Vi är ett nätverk som består av IKEA, HSB, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.  

Ellagens undantag 1,5 MW undantag viktig för all solel Solelkommissionen anser att undantaget är extremt viktigt både för mindre solelparker och för alla takanläggningar över 43.5 kW. Undantaget gör att mindre markområden på upp till 2 hektar, som annars inte skulle användas för elproduktion, kommer till […]
stort solcellstak i Sverige
Ny avgift för ursprungsgarantier (UG) införs Regeringen beslutade 25 augusti 2022 om att införa en årsavgift på 200 kr för villaägare som vill ha sin solel märkt som solel. En villaägare säljer ungefär hälften av sin solelproduktion till sitt elhandelsbolag, som i sin tur säljer den […]
Solelkommissionen debatterar i GP Det är full fart på energidebatten i Sverige denna sommar. Samtidigt är elpriserna rekordhöga mitt i sommaren när solel producerar som mest. Vi på Solelkommissionen tycker det är viktigt att lyfta fram att storskalig solel är det som går snabbast att bygga […]