Kundägd solel har fått bra förutsättningar – nästa steg är solparker 


Vårt uppdrag Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla ska ha rätt att producera sin egen solel!

Vilka var vi?
Nätverk bestod av IKEA, HSB, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.  

Bifacial-paneler fotade underifrån
Solkompaniet startade Solelkommissionen 2015 för att lagar och regler behövde ändras för att solel på tak skulle bli verklighet i Sverige. Tillsammans med IKEA, Vasakronan, HSB och Telge Energi i nätverket har vi medverkat till en rad förbättringar för privatpersoner och företag som vill producera egen […]
Tillfällig skatt på elproduktion under 2023 Solelkommissionen har tagit del av Finansdepartementets promemoria om att införa en ny tillfällig skatt på elproduktion i Sverige som en följd av EU förordningen 2022/1854. Vi förstår självfallet att Sverige är tvungna att följa denna EU förordningen och att dagens […]
Nybbygd solelpark i Sverige
Första domen om solparker i Svea Hovrätt – både plus och minus Utbyggnaden av solparker i Sverige möter, som vi i Solelkommissionen slagit fast tidigare, två utmaningar, tillstånd och elnätsanslutning.  I tillståndsfrågan, egentligen samrådsprocessen, har Länsstyrelsen i Skåne haft flest inlämnade solparksärenden. Två av de parker […]