Vårt uppdrag Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla ska ha rätt att producera sin egen solel!

Vilka är vi?
Vi är ett nätverk som består av IKEA, HSB, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.  

Tillfällig skatt på elproduktion under 2023 Solelkommissionen har tagit del av Finansdepartementets promemoria om att införa en ny tillfällig skatt på elproduktion i Sverige som en följd av EU förordningen 2022/1854. Vi förstår självfallet att Sverige är tvungna att följa denna EU förordningen och att dagens […]
Nybbygd solelpark i Sverige
Första domen om solparker i Svea Hovrätt – både plus och minus Utbyggnaden av solparker i Sverige möter, som vi i Solelkommissionen slagit fast tidigare, två utmaningar, tillstånd och elnätsanslutning.  I tillståndsfrågan, egentligen samrådsprocessen, har Länsstyrelsen i Skåne haft flest inlämnade solparksärenden. Två av de parker […]
Solelkommissionen uppmanar energiminister Ebba Busch att ta bort 500 kW gränsen Sverige har till skillnad mot andra EU-länder en stoppregel för solelanläggningar på de stora taken. Den innebär att Sverige går miste om drygt 5 TWh ny elproduktion som skulle kunna byggas i närtid om Lagen […]