Vårt uppdrag Solelkommissionen anser att vi bör tillvarata solens energi och att alla ska ha rätt att producera sin egen solel!

Vilka är vi?
Vi är ett nätverk som består av IKEA, HSB, Vasakronan, Solkompaniet och Telge Energi.  

Solelåret 2021 – Grönt avdrag och 500-kilowattsgräns Under 2021 fortsatte världen med en pågående pandemi, samtidigt fortsatte solelen att växa såväl globalt som nationellt i Sverige. Investeringsstödet till företag, kommuner och privatpersoner, som funnits i mer än tio år avslutades 2020. Istället blev det i januari […]
Den 1 januari 2022 trädde den nya förordningen om interna nät i kraft. Solelkommissionen har tillsammans med Fastighetsägarna och Svensk Solenergi tagit fram ett tolkningsdokument för att göra det tydligt hur vi anser att den bör tillämpas. Vi har gjort det dels för att underlätta för […]
Nu har regeringens nya förordning för interna nät kommit. Den öppnar upp för interna nät på flerbostadshus, vilket är en förbättring som Solelkommissionen arbetat för i flera år. Från januari 2022 går det bygga solelanläggningar på de byggnader som har bäst förutsättningar för solel och föra […]