Solelkommissionen i Almedalen 6 juli

Publicerad i: Nyheter | 0

Så hundradubblar vi solelen till 2030 var rubriken på Solelkommissionens seminarium i Almedalen igår. Syftet med seminariet var att visa upp hur stora fastighetsägare som Vasakronan, HSB och Skandiafastigheter, som alla börjat bygga solel i stor skala, tänker och resonerar. Fredrik Wirsenius, … Läs mer

Skattefriheten för kundägd solel blev lag den 1 juli

Publicerad i: Nyheter | 0

Solelmarknaden i Sverige har fördubblats ett antal år i rad, men först idag har vi fått en tydlig lagstiftning om vilken kundägd solel som är skattefri. Den nya lagen innebär att solelanläggningar på upp till 255 kWt, som ger en årsproduktion på … Läs mer

Solelkommissionen i Skatteutskottet idag 

Publicerad i: Nyheter | 0

Solelkommissionen arbetar hårt för att få bort den solelskatt, som införs i sommar för fastighetsägare med mer än 255 kWt solel. Idag vad det dags för en uppvaktning av Skatteutskottet. De som var där var Fredrik Wirdenius, VD på Vasakronan, Helena … Läs mer

Så hundradubblar vi till 2030 i Sverige

Publicerad i: Nyheter | 0

Även om Medelhavsområdet är känt för sitt soliga väder är Sveriges förutsättningar nästan lika bra: drygt hälften av solinstrålningen som når Rom träffar även Visby. Ändå är Italien hundra gånger bättre på solel än Sverige. Där kommer nästan tio procent … Läs mer

SvD: Skatten på solel måste slopas nu

Publicerad i: Debattartiklar, Nyheter | 0

Regeringen tittar nu närmare på möjligheten att ta bort effektskatten på kärnkraft för att förlänga livslängden. I samband med det bör regeringen även se över solskatten som införs i sommar, skriver vi i Solelkommissionen i Svenska Dagbladet idag. Läs debattartikeln på Svenska Dagbladets hemsida, … Läs mer

Hurra! Villaägarnas momsplikt slopas!

Publicerad i: Uncategorized | 0

Idag kom regeringen med ett mycket positivt besked för villaägare som vill installera solceller: kravet på momsredovisning tas bort. Finansdepartementet kommer, i en promemoria som presenteras i april, att föreslå att företag med en omsättning på mindre än 30 000 kr per år ska momsbefrias. … Läs mer

1 5 6 7 8 9 10 11 12