Låt solelen få röra på sig

Publicerad i: Nyheter | 0

Solelkommissionen träffade Riksrevisionen i början av juni. Riksrevisionen granskar stöden för solel och om de är samhällsekonomiskt effektiva. De ska lämna sin rapport till riksdagen i oktober och träffar dessförinnan departement och myndigheter och även Solelkommissionen för att få inspel till sin … Läs mer

Riksdagen röstade bort solelskatten

Publicerad i: Nyheter | 0

I onsdags tog riksdagen beslut om att ta bort solelskatten för fastighetsägare som har många anläggningar. Solkompaniet, Vasakronan, HSB, JM och Telge Energi som utgör Solelkommissionen har arbetat intensivt med frågan under två år. Lagändringen träder i kraft den 1 … Läs mer

Solelkommissionen i Almedalen

Publicerad i: Nyheter | 0

Söndagen den 2 juli drar årets Almedalsvecka igång, och naturligtvis hittar du Solkommissionen vid denna stora politiska mötesplats som arrangerats i snart 50 år. Välkommen till vårt seminarium: Solelskatten försvinner – boomar solel nu? Arrangörer: Ekobanken och Solelkommissionen Plats: Uppsala … Läs mer

Nu skapas långsiktighet för större fastighetsägare!

Publicerad i: Nyheter | 0

I december presenterade regeringen sitt förslag på hur energiskatten för fastighetsägare med flera solcellsanläggningar kan reduceras. I förslaget stod att skattenedsättningen ska ses över efter fem år, vilket vi pi Solelkommissionen var starkt kritiska till eftersom det skapar en stor osäkerhet om långsiktigheten … Läs mer